Gayrimenkulü Uzmanından Öğrenin!

Durum Tespit Hizmeti


 

Gayrimenkulün tapu kaydı, belediyedeki bulunan belgeleri ile birlikte fiziki ve çevresel koşulları incelenerek elde edilen veriler tarafınıza sunulur.

Durum tespit hizmeti, tapu kaydı inceleme, resmi kurum inceleme ve yerinde inceleme olmak üzere üç temel aşamadan oluşmaktadır.
Bu aşamalarda elde edilen veriler, basit ve anlaşılır bir rapor halinde sizinle paylaşılır. Durum tespit raporu, gayrimenkul değerleme
raporundan farklı olarak gayrimenkulün piyasa değeri ile ilgili bir görüş içermez.
İMAR İNCELEME HİZMETİ
 


 

Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyedeki imar durumu uzman eksper tarafından incelenerek gayrimenkulün tabi olduğuimar koşulları ve olası riskler tarafınıza bildirilir.

İmar inceleme hizmeti sunan eksper, gayrimenkulün parselasyon planındaki konumunu ve büyüklüğünü, yapı yapma koşullarını, var ise plan değişikliklerini ve yapılması planlanan imar çalışmalarını, plana yapılan itirazları, planın güncel olup olmadığı gibi unsurlarını tespit eder ve bunlara ilişkin bir rapor hazırlar.